Nieuws - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Nieuws

Actualiteit
Mei 2024:

Bij Agfa-Gevaert NV. hebben we het volgende mandaten gewonnen:

• 2 mandaten van de 5 voor het CPBW,

• 3 mandaten van de 6 voor de OR.

• 1 mandaat voor jongeren (- 25 jaar) in CPBW & OR
  (ABVV heeft geen jongeren mandaat)

We willen je bedanken voor je stem en je vertrouwen.
09/05/2023: Agfa-Gevaert duikt in eerste kwartaal opnieuw in het rood ondanks hogere omzet
Mortsel - Agfa-Gevaert is in het eerste kwartaal dieper in het rood gedoken dan een jaar eerder, ondanks een hogere omzet. Dat heeft de Mortselse beeldvormingsspecialist vanmorgen bekendgemaakt.
Agfa-Gevaert boekte in de eerste drie maanden een omzet van 270 miljoen euro, ruim 7 procent meer dan vorig jaar. Ook de operationele winst nam toe, maar toch leed het bedrijf netto een verlies van 66 miljoen. Dat komt volgens Agfa-Gevaert deels door de verkoop van de drukplatendivisie. Maar ook op de andere activiteiten werd 20 miljoen verlies geleden. Voor het volledige jaar verwacht het bedrijf wel een herstel van de rentabiliteit. Agfa leed vorig jaar nog een nettoverlies van meer dan 220 miljoen euro.  
Bron: ATV
Staking op Agfa-Gevaert van 28/06/2022
13/06/2023: Sectoraal protocolakkoord gesloten voor de chemische nijverheid
Brussel - De vakbonden en de werkgevers hebben in de schoot van het paritair comité chemie (PC116/207) een protocolakkoord 2023-2024 gesloten.
Wat vorige week (zelfs met nachtelijke onderhandelingen) niet bleek te lukken, is op dinsdag 13/06 in de late avond toch gelukt.
De afgesloten overeenkomst is uiteindelijk toch nog een degelijk akkoord geworden, wat nu zal worden voorgelegd aan de achterban van de vakbonden en de werkgevers. Dit zal gebeuren op 29/06/2023. Vanaf september zullen dan de bedrijfsonderhandelingen kunnen aanvatten.
20/06/2022: 80.000 betogers in Brussel tegen slechte loonwet!

Een delegatie van ACV Agfa-Gevaert nam deel aan de manifestatie tegen deze absurde loonwet!
17/06/2022: Staking 28/06/2022 voor een waardige toekomst op Agfa !
De vakbonden van gans Agfa-Gevaert
leggen op 28/06/2022 het bedrijf volledig plat. De vakbonden willen een waardige toekomst en zien enkel een management dat zonder overleg wild om zich heen gaat besparen, zelfs op de veiligheid. Het personeel is het grondig beu.

Mei 2022: ACV roept op om deel te nemen aan de manifestatie van 20/06/2022
Na een grote online petitie en de verschillende Provinciale manifestaties tegen deze loonwet volgt nu een nationale manifestatie in Brussel.
Deelnemers aan deze manifestatie ontvangen stakerssteun en een lunchvergoeding. Treinticketten worden voorzien of terugbetaald. Stakers ontvangen voor deze dag stakerssteun!
15/12/2021: Ontwerpakkoord bereikt voor de  arbeiders bij Agfa-Gevaert
Op Agfa-Gevaert zijn de onderhandelingen voor de arbeiders voor een nieuw bedrijfsakkoord 2021-2022 van start gegaan. De besprekingen verliepen zeer stroef en moeizaam, maar toch werd in de laten uurtjes van maandag 13 december 2021 een ontwerpakkoord bereikt.
28/10/2021: Agfa-Gevaert besteedt IT grotendeels uit aan Atos
Agfa-Gevaert heeft op een bijzonder OR bekend gemaakt dat ze haar IT afdeling grotendeels zal uitbesteden aan Atos. Het zou gaan over een een 200 personeelsleden wereldwijd, voor Europa zou het over een 150 medewerkers gaan die overgaan naar Atos. Voor de betrokken medewerkers zouden de zelfde arbeidsvoorwaarden gelden.
08/12/2021: CAO onderhandelingen arbeiders bij Agfa-Gevaert verlopen zeer moeizaam
Op Agfa-Gevaert zijn de onderhandelingen voor de arbeiders voor een nieuw bedrijfsakkoord 2021-2022 van start gegaan. De besprekingen verlopen zeer stroef en moeizaam, maar toch geloven alle partijen in een ontwerpakkoord op de laatste onderhandelingsdag van maandag 13 december 2021.
17/11/2021: Ontwerpakkoord chemie (arbeiders en bedienden) Goedgekeurd en getekend
Op 25/10/2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid in de schoot van het paritair comité 116/207 weer rond de tafel gaan zitten om toch te komen tot een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022.

Het waren zeer moeizame gesprekken en na een marathonzitting van 12 uren werd uiteindelijk een ontwerpakkoord bereikt. Dit ontwerp werd voorgelegd aan de militanten uit de sector bij de vakbonden om zich hierover uit te spreken op 9/11.
Alle partijen hebben dit ondertussen gedaan en het akkoord werd goedgekeurd en getekend.
26/10/2021: Ontwerpakkoord chemie bereikt tijdens marathon verzoeningsvergadering op Ministerie van Arbeid te Brussel!
Op 25 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid in de schoot van het paritair comité 116/207 weer rond de tafel gaan zitten om toch te komen tot een sectoraal ontwerpakkoord 2021-2022. Het waren zeer moeizame gesprekken en na een marathonzitting van 12 uren werd uiteindelijk een ontwerpakkoord bereikt.
Dit ontwerp zal nu worden voorgelegd aan de militanten uit de sector om zich hierover uit te spreken. De vakbonden (nationaal) houden consultatie op 9/10/2021.
De stakingsaanzegging en de actie/staking van 29/10/2021 werd dan ook opgeschort!
>> Persbericht vakbonden - 26/10/2021

De belangrijkste elementen uit het ontwerpakkoord zijn:
 • Geen omkaderingstekst
 • Voortgezet medisch toezicht werknemers tewerkgesteld in de sector.
 • Koopkracht:
  • Verhoging minimumlonen met 2 x 0,10 €
  • Niet-geconventioneerde bedrijven: verhoging van de lonen (0,10 €) en een Coronapremie van 200 € voor 2021.
 • Verlenging SWT en eindeloopbaan (landingsbanen) voor onbepaalde duur
 • Verlening afspraken Tijdkrediet
 • Syndicale premie: harmonisering syndicale premie bedienden en nieuwe attesten conform aan de arbeiders.
09/04/2021: Arbeidsongevallenwet viert haar 50ste verjaardag
Op 10 april viert de arbeidsongevallenwet haar 50ste verjaardag. Deze wet verplicht de werkgever om een verzekering voor arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsonderneming.
12/10/2021: Nog geen sectoraal akkoord voor de scheikunde
Op 11 oktober 2021 zijn vakbonden en werkgevers uit de scheikundige nijverheid voor de arbeiders en de bedienden er niet in geslaagd om een ontwerpakkoord te bereiken. Het water is duidelijk nog veel te diep tussen de partijen. Op vrijdagnamiddag 15/10 zal een nieuwe poging worden ondernomen.  
21/06/2021: ACV BIE heeft het ontwerpakkoord met 88% verworpen!
Op de Raad van de centrale ACV BIE werd zaterdag 18/06 het bereikte ontwerp akkoord verworpen met 88,1%.  Een van de belangrijkste centrales binnen de confederatie van het ACV zal haar standpunt nu inbrengen op de consultatie van het ACV op 22/06.
27/04/2021: Werkgevers maken een einde aan het sociaal overleg!
Het ABVV, het ACV en het ACLVB zijn altijd voorstander gebleven van het sluiten van een interprofessioneel akkoord, omdat dit akkoord de arbeidsvoorwaarden van bijna 4 miljoen werknemers kan verbeteren. De werkgevers maken dergelijk solidariteitsakkoord nu onmogelijk. Ze houden vast aan een povere marge van maximaal 0,4% en willen slechts in een minderheid van de bedrijven een loonsverhoging toestaan bovenop die 0,4%.
Dit druist volledig in tegen de filosofie van een solidariteitsakkoord. Een IPA waarbij een kleine minderheid van de werknemers er een beetje op vooruit gaat, is geen IPA.
De werkgeversorganisaties willen onderhandelingen op sectorniveau zoveel mogelijk overslaan. Als deze sectorale onderhandelingen worden genegeerd, zal 0,4% het toegestane maximum zijn, zelfs in de sectoren en bedrijven die het goed doen en waar de werknemers tijdens deze hele crisis het beste en soms zelfs meer hebben gegeven. Ter herinnering, een verhoging van 0,4% is maximaal 9 euro bruto per maand voor de meeste essentiële functies... Deze 0,4% is overigens het resultaat van een willekeurige toepassing van de wet van 1996 (als gevolg van de pandemie was de klassieke vergelijking tussen buurlanden onmogelijk).

Bovendien maken de werkgevers geen enkele opening rond de andere prioritaire punten:

 • Geen enkele intentie om het minimumloon substantieel te verhogen. In plaats van dat we vooruitgang boeken, ging het minimumloon er de voorbije jaren op achteruit in verhouding tot de gemiddelde lonen en het mediaanloon. In de buurlanden doet zich de tegenovergestelde tendens voor.
 • Een debat over eindeloopbaanmaatregelen wordt uitgesteld tot later, en dat terwijl werknemers meer dan ooit nood hebben aan perspectief.

Bij een totaal gebrek aan perspectieven, kunnen de vakbonden het mandaat dat hun door hun basis is toevertrouwd, niet uitvoeren.
ARCHIEF ARTIKELS

Voor oudere artikels klik hier!
ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud