Archief artikels Agfa - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Archief artikels Agfa

Documenten Agfa
ARCHIEF

27/03/2015: Syndicale premie Chemie
Attesten syndicale premie voor de scheikunde zijn door het fonds van bestaanszekerheid verzonden naar alle arbeiders die in 2014 tewerkstelling hadden binnen paritair comité 116. Breng uw attest zo snel als mogelijk binnen bij het ACV of geef het aan één van onze afgevaardigden.
Vanaf 30 april 2015 zal de eerste betaling gebeuren van 110 euro. Op 1/10/2015 zal nog 25 euro worden betaald. De premie heeft dus een totale waarde van 135 euro.
Mei 2015: Artikel De Standaard
Agfa-Gevaert heeft in het eerste kwartaal de aanhoudende daling van de omzet weten te stoppen. De beeldverwerkingsgroep uit Mortsel realiseert zo een van voornaamste doelstellingen voor 2015. De omzet kwam in het openingskwartaal van 2015 net als een jaar eerder uit op 622 miljoen euro. ‘Onze kwartaalresultaten tonen aan dat we goed op weg zijn om de recent meegedeelde doelstellingen te halen. Samen met de zwakkere euro stelde de goede prestatie van onze groeimotoren ons in staat om de neerwaartse omzettrend te stoppen’, zegt ceo Christian Reinaudo. ‘Dit versterkt ons geloof dat we erin zullen slagen om - gesteund door nauwkeurig uitgezochte overnames - onze omzet op middellange termijn naar 3 miljard euro te doen groeien’, vervolgt hij. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers had het bedrijf reeds aangekondigd dat het dit jaar de omzetdaling wil ombuigen en dat het aan externe groei denkt. Het bedrijf wil voorts de recurrente operationele kasstroom (EBITDA) in 2015 in de buurt van 10 procent van de omzet brengen. In het eerste kwartaal was dit met 43 miljoen euro 6,9 procent. De aanhoudende omzetdaling werd stopgezet dankzij de inkjetactiviteiten bij Agfa Graphics en de medische beeldvorming bij Agfa HealthCare. Ook is er sprake van positieve wisselkoerseffecten. Al deze elementen vormden tegengewicht voor onder meer de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmproducten. De nettowinst ging van 1 naar 3 miljoen, de recurrente bedrijfswinst (EBIT) van 16 naar 28 miljoen euro. Agfa Gevaert had destijds zwaar te lijden onder de overgang van analoge naar digitale fotografie. Uiteindelijk werd de divisie die filmrolletjes voor het grote publiek maakte, verkocht. Maar er zijn nog traditionele filmactiviteiten in het bedrijf, bijvoorbeeld voor medische beeldvorming.
30/04/2015: Sociale benchmarking van ondernemingen
Jaarlijks publiceert Trends /Tendances een Top 30.000 waarin volgens diverse economische criteria, lijsten worden gepubliceerd van ondernemingen die op een of ander kenmerk uitblinken. Het geheel is ook een vorm van benchmark waarbij ondernemingen hun economische prestaties volgens bepaalde criteria kunnen vergelijken met de rest van de sector of nabije concurrenten. Het ACV deed een gelijkaardige oefening met de klemtoon op sociale en syndicale criteria. Gebruik de tool die ACV ontwikkelde en kijk hoe jouw bedrijf scoort (voor ACV-leden).

02/05/2015: Plak de pleister en steun de campagne
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit geen fictie! Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Sociale bescherming garandeert iedereen een menswaardig leven. Wij supporteren voor sociale bescherming voor iedereen. Doe mee en plak de pleister!

05/06/2015: Regering beslist: pensioenleeftijd naar 67
De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken. Van 65 naar 66 jaar in 2025. En 67 jaar vanaf 2030. De regering heeft het licht nu definitief op groen gezet. Wars van verkiezingsbeloften. Los van enig sociaal overleg, toch cruciaal voor een gedragen pensioenhervorming. Ook de leeftijden voor vervroegd pensioen worden opgetrokken.

05/06/2015: ACV BIE geeft groenlicht voor sectorakkoord chemie
ACV BIE heeft zich te Brussel op 8 juni 2015 gebogen over het ontwerp sectorakkoord chemie voor 2015-2016.
Na een ruime consultatie in de gewesten heeft ACV BIE het sectorakkoord met 90% goedgekeurd.

28 mei: Tax Justice Day
Op 28 mei organiseren de vakbonden, onder de vleugels van het Financieel Actie Netwerk (FAN), al voor de vijfde keer de Tax Justice Day. We vragen op die dag aandacht voor een rechtvaardige spreiding van de belastingdruk. Meer dan ooit staat het idee van de 'tax shift' op de politieke agenda. Maar de voorstellen van de verschillende partijen zijn niet rechtvaardig. Daarom blijven we druk uitoefenen voor een eerlijke tax shift. Op 28 mei delen actievoerders daarom pamfletten uit in de verschillende stations. Om 11 uur is er ook nog een actiemoment aan de Financietoren in Brussel.

>> Download het ACV-pamflet Een tax schift is broodnodig

100 000 werknemers sterven door een beroepskanker. Europa zet regelgeving on hold!
Elk jaar op 28 april herdenken vakbonden wereldwijd alle werknemers die ziek werden of de dood vonden als gevolg van de blootstelling aan risico’s op het werk. Opmerkelijk: de beroepsgerelateerde ziekten overtreffen in aantal meerdere malen het aantal arbeidsongevallen. Zo sterven in Europa jaarlijks 100 000 werknemers als gevolg van een beroepskanker. Ook in België mag dit aantal niet onderschat worden. Het Fonds voor Beroepsziekten erkend weliswaar jaarlijks slechts een honderdtal beroepskankers, maar de stichting tegen kanker schat dit aantal op ongeveer 2 000 per jaar. Bij mannen vinden anno 2015 nog steeds 7% van de kankers hun oorzaak in het werk. En toch stopte Europa de herziening van de 25 jaar oude Europese richtlijn die werknemers moet beschermen tegen blootstelling aan kankerverwekkende stoffen.     

09/02/2015: BTW verhogen om vermogenden opnieuw te ontzien
De verklaring van minister van Overtveldt dat een tax shift eerst én vooral een BTW-verhoging moet zijn, tart ieder gevoel voor rechtvaardigheid. Het gaat niet op om de tax shift in te vullen met een hogere bijdrage van diegenen die nu al het meest bijdragen. Lage en doorsnee inkomens mogen niet getroffen worden door de tax shift. En dat is het geval met BTW-verhogingen. De regering moet werk maken van een rechtvaardige en substantiële tax shift richting een grotere bijdrage van vermogenden. De wil om vermogenden te ontzien is blijkbaar sterker dan de zin voor fiscale en sociale rechtvaardigheid.

15/12/2014: Agfa gaat volledig plat tijdens de algemene staking op 15/12/2014
De staking was op Agfa een groot succes! De voorzitter van ACV BIE bracht een bezoek aan het piket van Agfa!
>> Artikel GVA


24/11/2014: De staking is vrij algemeen op Agfa! Piket heeft weinig werk aan de poorten van Agfa!
De staking is vrij algemeen en de meeste werknemers bleven gewoon thuis!  


23/11/2014: De provincale staking van maandag 24/11 geeft nu reeds aan dat bijna alle arbeiders uit de industrie zullen staken, zeker in de papier en chemiesector.
Ook de werknemers van Agfa-Gevaert zullen naar de regering en de werkgevers een duidelijk signaal geven!
>> Bericht Agfa-directie

06/11/2014: 120.000 mensen betogen in Brussel! Zeer duidelijk signaal aan adres van regering Michel 1.
De vakbonden kunnen zeer tevreden zijn, meer dan 120.000 betogers waren er in Brussel, ook een ruime delegatie van ACV Agfa. Velen geraakten gewoon niet in Brussel doordat de capaciteit van het spoor bereikt werd. Ook vele bussen werden ingezet maar ook daar was de grens bereikt. Het signaal is nu wel gegeven aan deze rechtse regering. Als de regering nu niet wil luisteren naar de werknemers zullen de komende acties enkel nog extremer zijn. De vakbondsleiders worden om 17 u verwacht bij het kernkabinet.

09/02/2015: Consultatie ontwerpakkoord bij ACV!
Het ACV zal over dit ontwerpakkoord consulteren tijdens de Algemene Raad op 10 februari. (Pamflet ACV)
De belangrijkste onderdelen van het ontwerpakkoord zijn:
  • Verdeling van de enveloppe welvaartsvastheid:
  • Volledige besteding van de enveloppe.
  • Alle minima (pensioenen, ziekte, werkloosheid) worden verhoogd met 2%
Daarnaast zijn er nog tal van verbeteringen. Bijvoorbeeld invaliden die langer dan twee jaar lang arbeidsongeschiktheid zijn, krijgen een extra premie van 160 euro per jaar.


20/01/2015: Hebben "ze" (werkgevers en regering) het begrepen?
Het sociaal overleg werd vorige week opnieuw opgestart. Met een gesprek met de werkgevers binnen de Groep Van 10 en een cruciaal contact met de regering. Voor sommige waarnemers al meteen gelegenheid om een balans op te maken. Om winnaars van verliezers te scheiden. Een behoorlijk onzinnige oefening, haaks op de geest van echt overleg. En vooral ook zeer voorbarig. Want het echte werk is pas begonnen, de komende weken moeten een eerste reeks dossiers hun beslag krijgen.

ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud