CPBW - ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

CPBW

Onze werking
Comité P&B Agfa-Gevaert Materials Mortsel

Effectief:
Simons Peter
Pauwels Walter
Berghmans Patrick

Plaatsvervangers:
Vervloet Marc
Van Strydonck Ronny
Vergaderdata CPBW

Data CPBW 2020

29 januari 2020
4 maart 2020
27 maart 2020
29 april 2020
27 mei 2020
26 juni 2020
28 augustus 2020
28 september 2020
28 oktober 2020
27 november 2020
23 december 2020

Aanvang vergadering steeds vanaf 10.30 u

Bevoegdheid Comité

1. Wat is een Comité PBW?

Het  is een overlegorgaan op ondernemingsvlak, vertegenwoordigd door  werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers.
Dit comité draagt bij tot het welzijn van de werknemer op de werkvloer

2. Samenstelling

Net  als de ondernemingsraad is, kent het comité aparte vertegenwoordigingen  van arbeiders, bedienden en soms ook van jonge werknemers. De  vertegenwoordigers worden door de werknemers verkozen tijdens de sociale  verkiezingen. Het aantal vertegenwoordigers staat in verhouding tot het  aantal werknemers.
Het comité wordt in zijn opdracht bijgestaan door  de preventieadviseur. De preventieadviseur is een personeelslid dat  rechtstreeks afhangt van de hoogste ondernemingsleiding. Hij of zij moet  beschikken over bepaalde kwalificatievereisten (en volgt daartoe een  speciale opleiding) en coördineert de welzijnsaspecten in de  onderneming.
Alle ondernemingen dienen daarnaast ook een beroep te doen op een preventieadviseur-arbeidsgeneesheer. Deze heeft een aantal specifieke opdrachten in zake het medische toezicht en werkt samen met het comité.

3. Wat zijn de bevoegdheden van een Comité PBW?

Het comité is een adviesorgaan en geeft advies over:
- het voorkomen van arbeidsongevallen en beroepsziekten
- de werking van de veiligheidsdienst en de arbeidsgeneeskundige dienst
- de juiste toepassing van de veiligheidswetgeving
- de verbetering van het milieu
Thema's waarrond gewerkt kan worden zijn bijvoorbeeld: ergonomie, stress, roken op het werk...

4. Wat controleert een Comité PBW ?

Het  CPBW heeft tot taak de werkplaats veiliger, gezonder en aantrekkelijker  te maken (kortom het welzijn op het werk bevorderen).

5. Wanneer wordt een Comité PBW opgericht?

Een comité wordt ingericht bij een privé-onderneming waar ten minste 50 werknemers tewerkgesteld zijn.

6. Wanneer vergaderen?

Het comité moet minstens éénmaal per maand worden bijeengeroepen.

ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu