ACV Agfa

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert is een fotografisch multinational met hoofdhuis gevestigd in Mortsel.
De laatste jaren is het bedrijf ingrijpend in transformatie van een klassiek fotobedrijf naar een digitale onderneming. Hierdoor wordt de analoge filmproductie stelselmatig afgebouwd! Het is positief dat de onderneming de boot niet heeft gemist zoals concurrent Kodak.

In 2005 werd de distributie (Gev. 8) verkocht aan de logistieke firma Essers. Volgens Agfa behoort de logistiek niet meer tot de kerntaken van Agfa.
Eind 2006 werd duidelijk dat Agfa zich in drie aparte entiteiten wil opsplitsen. Volgens de directie een noodzakelijkheid, voor velen een geldkwestie en onnodig! Op een aantal stappen is het management voor een stuk terug gekomen, maar de divisies werden wel opgeslitst!
Sinds enkele jaren is er nog voor niets geld, vele zaken uit het verleden werden teruggeschroefd of geschrapt. De afbraakpolitiek op sociaal vlak heeft eind februari 2014 de aanleiding gegeven voor een lange en harde staking.

De productie arbeiders zitten momenteel allemaal onder "AGFA Materials".

Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
website Agfa: www.agfa.com

Secretaris Agfa-Gevaert: Philippe Vanweddingen
Klik hier en stuur ons uw bericht!
Informatieblad ACV Agfa
NIEUW: ACV BIE Pluskaart! Klik hier voor meer info!
25/07/2015: De tax-shift van regering Michel I werd tax-miss(er)
Met een shift binnen de portemonnee van de gewone mensen ontziet Michel I voor de zoveelste maal de portefeuilles van vermogenden. Grote winnaars van deze tax-miss(er) zijn de werkgevers en vermogenden. Werkgevers krijgen nog maar eens lastenverlaging geserveerd, zonder enige voorwaarde van jobcreatie. Vermogenden ontsnappen opnieuw aan een proportionele en solidaire bijdrage. Deze coalitie mist een grote kans inzake rechtvaardige fiscaliteit. Deze liberale tax-shift is een grote sociale tax-miss(er).
20/07/2015: Militantendag in Walibi op 26 september 2015
Ter gelegenheid van de militantenfamiliedag nodigen ACVBIE en Vayamundo graag de militanten van ACVBIE uit in Walibi op zaterdag 26 september 2015. Deze uitnodiging is uitsluitend bestemd voor militanten van ACVBIE.
De inschrijving worden afgesloten op 10 september.
NOTE: Om deel te nemen aan dit evenement moet je het online inschrijvingsformulier invullen. Wij raden u aan om zo snel mogelijk in te schrijven, de plaatsen zijn beperkt!
25/07/2015: Nationale betoging te Brussel op 7 oktober 2015

02/07/2015: Te warm om te werken?
Mag je thuisblijven van je werk als een hittegolf het land overspoelt? Nee, maar je werkgever moet wel voorzorgen nemen. Werkgevers moeten zich voorbereiden op warmte en niet wachten tot de eerste hittegolf het land bereikt Hopelijk is jouw werkgever klaar voor de komende hittegolf... 
15/06/2015: Sectorakkoord chemie goedgekeurd, CAO's getekend in het PC116/207
Sectorakkoord chemie voor 2015-2016 werd door alle organisaties goedgekeurd. De CAO-teksten werden ondertussen getekend in het paritair comité.
>> CAO-17 (2015-2017) (SWT)
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier
Klik hier voor meer info!
Sector Chemie
Vermogenswinstbelasting nu!
ACV AGFA op de provinciale betoging te Mechelen op 1/4/2015!
Actualiteit
25/07/2015: Werkgevers zijn in de wolken (met deze werkgeversvriendelijke regering) door nog meer geschenken, VOKA schrijft het volgende op haar website:
1. Begroting 2015-2016
Bij het begrotingsconclaaf werd 1,5 miljard euro ‘gevonden’ via technische correcties en een aantal maatregelen. De belangrijkste zijn fraudebestrijding en het wegwerken van het verlaagd BTW-tarief voor elektriciteit. Er komt ook een verhoging van de patronale bijdrage op SWT om het brugpensioen verder te ontmoedigen.
2. Taxshift
De taxshift zal tegen 2018 een omvang hebben van 3.685 miljoen euro en 5.385 tegen 2020. Samen met de eerdere maatregelen die belastingen verschuiven gaat het om een totaal bedrag van 7.224 miljoen euro tegen 2018 en 9.332 miljoen tegen 2020. Voor de verlaging van de werkgeversbijdrage van 33 naar 25 procent is er tegen 2020 een budget van 2.020 miljoen euro voorzien, waarvan 620 miljoen in 2016, 700 miljoen in 2018 en nog eens 700 miljoen in 2020. Een deel van dit budget is voorzien voor de non profitsector; het overgrote deel, wellicht ca. 1.7 miljard euro zou dan voor de profitsector zijn. Eerder voorziene lastenverlagingen blijven hierbij normaal gezien gehandhaafd: 900 miljoen euro uit het Competitiviteitspact en 1 miljard via vrijstelling van 1 procent bedrijfsvoorheffing.
De 150 miljoen euro lastenverlaging voor ploegen- en nachtarbeid, die was voorzien voor 2019, zal al in 2016 uitgevoerd worden (samen met de 300 miljoen die hiervoor eerder al was voorzien voor 2016).
Er is ook 80 miljoen lastenverlaging voorzien voor de hoogtechnologische sector. Er komt een koopkrachtinjectie ter waarde van 1.705 miljoen tegen 2018 en 2.555 miljoen tegen 2020. Zo zal onder meer het 30 procent-tarief in de personenbelasting geschrapt worden. Er zullen daarnaast nog een aantal extra maatregelen genomen worden, zodat iemand met een laag loon netto 100 euro per maand meer zal overhouden.
Om deze taxshift te financieren, is ook een aantal lastenverhogingen noodzakelijk. Hierbij een kort overzicht van de belangrijkste lastenverhogingen:
Er komt een speculatietaks (verkoop binnen 6 maanden; minderwaarden aftrekbaar). De belasting op roerende voorheffing gaat naar 27 procent (behalve voor kmo’s en spaarboekjes). Een deel van dit geld zal terugvloeien naar een vermindering van de vennootschapsbelasting voor kmo’s.
BTW op elektriciteit wordt terug op 21 procent gebracht. Er komt een verhoging van accijnzen op diesel, tabak en alcoholische dranken.
Tot slot zijn er ook een aantal lastenverhogingen vermeden onder druk van o.m. Voka:
  • Er komt geen verhoging van het gewaarborgd loon naar 2 maanden.
  • Er komt geen algemene meerwaardebelasting op aandelen.

05/03/2015: ACV OVERHANDIGT OPEN BRIEF AAN DIRECTIE
De ingrepen op onze sociale voordelen en het verwaarlozen van het Agfa-Gevaert-patrimonium zijn maatregelen die op korte termijn misschien het gevoel gaven dat we bespaarden. Maar alle verborgen kosten en de meeruitgaven die nodig zijn om situaties recht te trekken, beginnen we vandaag pas te voelen. Als we dan nog eens alle onrechtstreekse kosten en rendementsverliezen zien, moeten we vaststellen dat dit zo niet verder kan.


18/02/2015: Innovatie centraal in de chemiesector
Op het paritair comité van de scheikunde werd woensdagmorgen 18/2 een CAO getekend die innovatie in de sector onderdeel maakt van het sociaal overleg.
>> Lees meer (bericht essenscia)

Meer info en nieuws kan u terugvinden op NIEUWS AGFA!
Laatste Update: 
25/07/2015


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu