ACV Agfa

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert is een fotografisch multinational met hoofdhuis gevestigd in Mortsel.
De laatste jaren is het bedrijf ingrijpend in transformatie van een klassiek fotobedrijf naar een digitale onderneming. Hierdoor wordt de analoge filmproductie stelselmatig afgebouwd! Het is positief dat de onderneming de boot niet heeft gemist zoals concurrent Kodak.

In 2005 werd de distributie (Gev. 8) verkocht aan de logistieke firma Essers. Volgens Agfa behoort de logistiek niet meer tot de kerntaken van Agfa.
Eind 2006 werd duidelijk dat Agfa zich in drie aparte entiteiten wil opsplitsen. Volgens de directie een noodzakelijkheid, voor velen een geldkwestie en onnodig! Op een aantal stappen is het management voor een stuk terug gekomen, maar de divisies werden wel opgeslitst!
Sinds enkele jaren is er nog voor niets geld, vele zaken uit het verleden werden teruggeschroefd of geschrapt. De afbraakpolitiek op sociaal vlak heeft eind februari 2014 de aanleiding gegeven voor een lange en harde staking.

De productie arbeiders zitten momenteel allemaal onder "AGFA Materials".


Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
website Agfa: www.agfa.com                                                     

Secretaris Agfa-Gevaert: Philippe Vanweddingen
Informatieblad ACV Agfa
Klik hier en stuur ons uw bericht!
23/08/2017: Agfa bestudeert afsplitsing Healthcare
19/05/2017: Snelle elektrische fietsen worden voortaan fiscaal gelijkgesteld met gewone fietsen. Dat heeft de ministerraad donderdag beslist. Daardoor breidt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer vanaf dit jaar uit naar gebruikers van de zogenaamde speed pedelecs.
De elektrische fiets is al jaren aan een opmars bezig. Een op de drie fietsen die vandaag verkocht worden, zijn uitgerust met een elektrische hulpmotor. De klassieke elektrische fietsen kunnen een snelheid van 25 kilometer per uur halen. Daarnaast heb je ook de speed pedelecs, die tot 45 kilometer per uur kunnen halen.
Door een wijziging in de wegcode vallen die snelle fietsen echter onder de categorie van bromfietsen. Daardoor hebben de gebruikers geen recht op dezelfde belastingvoordelen als fietsers. Met de nieuwe wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer uitgebreid naar gebruikers van alle types elektronische fietsen.
“We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets”, motiveert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de beslissing. “Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen”.
05/07/2017: Eisenbundel Agfa personeel overgemaakt aan directie!
25/04/2017: Re-integratie langdurig zieken wordt compleet negatief verhaal door sancties van minister De Block
De positieve aanpak van re-integratie dreigt met dit voorstel van minister De Block een negatief verhaal van sancties te worden. Wat voor alle betrokkenen, op alle niveaus, een uitnodigend project moest zijn om kwetsbare mensen nieuwe kansen te geven en engagement vraagt van alle betrokkenen (vakbonden, mutualiteiten, preventiediensten, werkgevers en werkgeversorganisaties) wordt nu een eerder bedreigende aanpak.   
19/04/2017: Vakbonden: "Koerswending nodig voor meer sociale en fiscale rechtvaardigheid"
De drie grootste vakbonden van dit land eisen een koerswending van de federale regering nu die halfweg haar legislatuur is en voor een cruciale begrotingsopmaak staat.
24/03/2017: Onderhandelingen sector scheikunde afgesprongen
Na drie dagen onderhandelen, was het de bedoeling om op 24/03/2017  een ontwerpakkoord te bereiken voor alle werknemers uit de scheikunde.  Helaas door de houding van de werkgeversfederatie om zelfs niet de 1,1%  loonmarge in te vullen voor de niet-geconventioneerde bedrijven of de  minimumlonen, was zeer moeilijk te aanvaarden door de vakbonden. De  vakbonden zullen nu op bedrijfsvlak starten met de besprekingen. De  vakbonden zullen eveneens een campagne starten om de werknemers in de  kleine en middelgrote ondernemingen te informeren!
21/03/2017: Gelijkstelling tijdskrediet eindeloopbaan: vakbonden naar Raad van State
Dit koninklijk besluit bepaalt dat de gelijkstelling van periodes tijdkrediet eindeloopbaan voor 55-plussers met een loopbaan van 35 jaar ingediend vanaf 1 januari 2015 zullen worden berekend tegen een beperkt fictief loon (1947,87 euro). Met een lager pensioen als gevolg. Hiermee schrapt deze tekst de mogelijkheid voor de betrokkenen om deze periodes gelijk te stellen tegen het normaal loon voor 312 dagen van 55 tot 60 jaar. Onrechtvaardig vinden de vakbonden.
Zo kon iemand die 1/5de tijdkrediet eindeloopbaan nam, zijn tijdkrediet volledig gelijkstellen met zijn normaal loon. Dat zal nu niet meer het geval zijn. Gelijkstelling tegen het beperkt fictief loon resulteert dus in een lager pensioen. ACV, ABVV en ACLVB hekelen het feit dat deze tekst een verworven recht voor betrokkenen schrapt. Ze maken immers voortaan geen aanspraak meer op de pot van 312 dagen. Bovendien is het onaanvaardbaar dat de nieuwe regels inzake gelijkstelling retroactief van toepassing zijn. Dit is contractbreuk. De nieuwe regels treffen personen die vanaf 1 januari 2015 instapten in het stelsel van tijdkrediet eindeloopbaan, terwijl velen toen hun keuze hebben gemaakt op basis van de regels die golden op het ogenblik van hun aanvraag.
17/03/2017:  Peter Simons nieuwe ACV woordvoerder
Eind februari werd Peter Simons verkozen tot nieuwe woordvoerder van het ACV dit vanaf 1 maart 2017. Achter de schermen liep hij al enkele jaren mee aan de zijde van Yves.
Peter is in de Gietzalen steeds tewerkgesteld geweest in 4 ploegen en dit sinds 1994.  
Tijdens de periode dat Peter tewerkgesteld is geweest in de Gietzalen, heeft hij de evolutie van Gietzalen en Pet van nabij kunnen volgen.  Hieruit heeft hij veel geleerd dat hij zal meenemen in zijn taak als woordvoerder van het ACV.  Het zijn niet alleen deze afdelingen die om aandacht vragen maar alle afdelingen binnen Materials. Dit is voor hem ook een uitdaging die hij te wachten staat en waar hij zeker en vast wil aan meewerken in het belang van onze werknemers.  

De werknemers van Agfa zijn voor hem het hart van de fabriek. Hij wil daarom zijn volle gewicht in de schaal werpen en samen met het ABVV onze arbeidsvoorwaarden blijven verdedigen op welke manier dan ook zodat onze werknemers er wel bij varen.
Want: ”Besparen op werknemers doe  je niet, je investeert in hen”

31/01/2017: ACV woordvoerder Yves Van Antwerpen verlaat Agfa
Op 31/01 heeft Yves Van Antwerpen aangekondigd een punt te zetten achter zijn loopbaan bij Agfa.  Op 1 februari zal er meer duidelijkheid ontstaan over de opvolging! Op 1/3/2017 zal Yves in dienst treden van het ACV, als Provinciaal propagandist. We wensen Yves alle succes toe!

01/12/2016: Overname Agfa-Gevaert door Duitse CompuGroup afgesprongen  
De overname van Agfa-Gevaert door het Duitse CompuGroup Medical gaat niet door. Dat meldt het Mortselse beeldvormingsbedrijf donderdagavond.

Agfa bevestigde eind oktober dat het werd benaderd door CompuGroup, dat interesse had in een volledige overname. “Rekening houdend met de belangen van zijn aandeelhouders en de andere stakeholders” besliste de raad van bestuur van Agfa op 8 november 2016 om niet-exclusieve besprekingen met CompuGroup aan te gaan.

“Agfa en CompuGroup hebben vandaag een overeenstemming bereikt om geen verdere besprekingen over het beoogde openbaar overnamebod te voeren”, aldus Agfa-Gevaert donderdag in het persbericht. Volgens een woordvoerder van Agfa vonden de twee partijen “geen werkbare organisatiestructuur die voor beide partijen bevredigend is”, schrijft De Tijd.
Bron: Het Nieuwsblad
28/10/2016: Duitse CompuGroup doet overnamebod op Agfa-Gevaert   
Bron De Redactie.be: Beeldvormingsbedrijf Agfa-Gevaert is door het Duitse bedrijf CompuGroup Medical benaderd voor "een mogelijk volledige overname". Dat bevestigt de Belgische multinational in een persbericht. Agfa-Gevaert bestudeert naar eigen zeggen de interesse.
Het financiële nieuwsagentschap Bloomberg maakte gisterenavond al de Duitse interesse in het beeldvormingsbedrijf bekend. Het agentschap baseerde zich op anonieme bronnen, maar Agfa-Gevaert wilde zelf nog geen commentaar geven.
Vanochtend kwam er - "naar aanleiding van de recente speculatie in de pers" - wel een reactie. De raad van bestuur zal "CompuGroup's belangstelling zorgvuldig evalueren, rekening houdend met het belang van de aandeelhouders en de andere stakeholders". Het bedrijf benadrukt wel dat het niet zeker is of de besprekingen ook zullen leiden tot een openbaar bod op de aandelen.
Ook CompuGroup Medical bevestigt dat het een "indicatief niet-bindende" blijk van interesse heeft overgemaakt voor de overname van alle aandelen Agfa-Gevaert. "De gesprekken zitten in een vroeg stadium. Er is nog geen antwoord gegeven op de blijk van interesse. Er is dan ook geen zekerheid of en onder welke voorwaarden er een openbaar bod volgt", benadrukt ook hier het bedrijf.

>> Artikel De Tijd - 28/10/2016
13/10/2016: Agfa-Gevaert kondigt sluiting aan van fabriek voor offsetdrukplaten in Vallese (Italië)          
Agfa-Gevaert  kondigde aan dat het zijn fabriek in Vallese, Italië – een van zijn zeven productiesites voor drukplaten wereldwijd – wil sluiten. Deze kleinere productie-eenheid produceert lithografische aluminium drukplaten voor offsetpersen. De voorbije jaren is de marktvraag voor deze producten afgenomen, vooral in Europa volgens de directie.
“Deze beslissing maakt deel uit van ons globaal plan voor het stroomlijnen en reduceren van onze productiecapaciteit ter verbetering van de kostenstructuur van onze drukplatenactiviteiten. Dit is noodzakelijk om een leidende speler te blijven in een extreem competitieve drukvoorbereidingsmarkt in een context van wereldwijde economische onzekerheid,” zegt Stefaan Vanhooren, President van Agfa-Gevaert Graphics.
Na een grondige evaluatie van alle mogelijke alternatieven heeft Agfa  al zijn medewerkers ingelicht van zijn intentie tot sluiting van de fabriek in Vallese, met effect op 120 banen. De directie zal de informatie- en consultatieproces met de werknemersvertegenwoordigers zo snel mogelijk opstarten. Wij engageren ons tot een constructieve dialoog zodat we de sociale impact zo goed als mogelijk kunnen beperken,” zegt Stefaan Vanhooren nog.
Toch moeten we vaststellen dat de Agfa-Gevaert weer een stukje kleiner wordt en de herstructureringen zich nog steeds blijven opvolgen.
Studentenwerk: geen uren maar dagen
Vanaf 1 januari 2017 kunnen studenten 475 uren werken, aldus een beslissing van de regering. Volgens ACV enter zal het werken in uren veel rechtsonzekerheid rond de uurroosters, kinderbijslag en belastingen met zich meebrengen naast de administratieve rompslomp.
ACV BIE Pluskaart! Klik hier voor meer info!
ACV BIE PLUS - Klik hier!
Vraag het aan het ACV ?
Nieuwe brochure 2017 beschikbaar! Download hier
Lang ziek geweest en veel vragen? Klik hier!
Geef je carrière een vliegende start met ACV GO
Klik hier voor meer info!
Sector Chemie
Laatste Update:
23/08/2017


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu