ACV Agfa

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert is een fotografisch multinational met hoofdhuis gevestigd in Mortsel.
De laatste jaren is het bedrijf ingrijpend in transformatie van een klassiek fotobedrijf naar een digitale onderneming. Hierdoor wordt de analoge filmproductie stelselmatig afgebouwd! Het is positief dat de onderneming de boot niet heeft gemist zoals concurrent Kodak.

In 2005 werd de distributie (Gev. 8) verkocht aan de logistieke firma Essers. Volgens Agfa behoort de logistiek niet meer tot de kerntaken van Agfa.
Eind 2006 werd duidelijk dat Agfa zich in drie aparte entiteiten wil opsplitsen. Volgens de directie een noodzakelijkheid, voor velen een geldkwestie en onnodig! Op een aantal stappen is het management voor een stuk terug gekomen, maar de divisies werden wel opgeslitst!
Sinds enkele jaren is er nog voor niets geld, vele zaken uit het verleden werden teruggeschroefd of geschrapt. De afbraakpolitiek op sociaal vlak heeft eind februari 2014 de aanleiding gegeven voor een lange en harde staking.

De productie arbeiders zitten momenteel allemaal onder "AGFA Materials".

Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27
B-2640 Mortsel
website Agfa: www.agfa.com

Secretaris Agfa-Gevaert: Philippe Vanweddingen
Klik hier en stuur ons uw bericht!
Informatieblad ACV Agfa
Nieuwe brochure 2015 beschikbaar! Download hier
15/06/2015: Sectorakkoord chemie goedgekeurd, CAO's getekend in het PC116/207
Sectorakkoord chemie voor 2015-2016 werd door alle organisaties goedgekeurd. De CAO-teksten werden ondertussen getekend in het paritair comité.
>> CAO-17 (2015-2017) (SWT)
Betoging 24 juni 2015 * Sociale dumping
05/06/2015: Regering beslist: pensioenleeftijd naar 67
De onderhandelaars van de regering Michel beslisten tijdens de regeringsonderhandelingen de wettelijke pensioenleeftijd op te trekken. Van 65 naar 66 jaar in 2025. En 67 jaar vanaf 2030. De regering heeft het licht nu definitief op groen gezet. Wars van verkiezingsbeloften. Los van enig sociaal overleg, toch cruciaal voor een gedragen pensioenhervorming. Ook de leeftijden voor vervroegd pensioen worden opgetrokken. 
02/05/2015: Plak de pleister en steun de campagne
5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Ziek worden en je behandeling niet kunnen betalen. Je job of oogst verliezen en geen inkomen hebben. Heel je leven werken en geen pensioen krijgen. Voor ¾ van de wereld is dit geen fictie! Bij de minste tegenslag komen zij in de problemen. Sociale bescherming garandeert iedereen een menswaardig leven. Wij supporteren voor sociale bescherming voor iedereen. Doe mee en plak de pleister!
               
NIEUW: ACV BIE Pluskaart! Klik hier voor meer info!
Klik hier voor meer info!
Sector Chemie
Vermogenswinstbelasting nu!
ACV AGFA op de provinciale betoging te Mechelen op 1/4/2015!
Actualiteit
Mei 2015: Artikel De Standaard
Agfa-Gevaert heeft in het eerste kwartaal de aanhoudende daling van de omzet weten te stoppen. De beeldverwerkingsgroep uit Mortsel realiseert zo een van voornaamste doelstellingen voor 2015. De omzet kwam in het openingskwartaal van 2015 net als een jaar eerder uit op 622 miljoen euro. ‘Onze kwartaalresultaten tonen aan dat we goed op weg zijn om de recent meegedeelde doelstellingen te halen. Samen met de zwakkere euro stelde de goede prestatie van onze groeimotoren ons in staat om de neerwaartse omzettrend te stoppen’, zegt ceo Christian Reinaudo. ‘Dit versterkt ons geloof dat we erin zullen slagen om - gesteund door nauwkeurig uitgezochte overnames - onze omzet op middellange termijn naar 3 miljard euro te doen groeien’, vervolgt hij. Bij de bekendmaking van de jaarcijfers had het bedrijf reeds aangekondigd dat het dit jaar de omzetdaling wil ombuigen en dat het aan externe groei denkt. Het bedrijf wil voorts de recurrente operationele kasstroom (EBITDA) in 2015 in de buurt van 10 procent van de omzet brengen. In het eerste kwartaal was dit met 43 miljoen euro 6,9 procent. De aanhoudende omzetdaling werd stopgezet dankzij de inkjetactiviteiten bij Agfa Graphics en de medische beeldvorming bij Agfa HealthCare. Ook is er sprake van positieve wisselkoerseffecten. Al deze elementen vormden tegengewicht voor onder meer de voortdurende achteruitgang van de traditionele filmproducten. De nettowinst ging van 1 naar 3 miljoen, de recurrente bedrijfswinst (EBIT) van 16 naar 28 miljoen euro. Agfa Gevaert had destijds zwaar te lijden onder de overgang van analoge naar digitale fotografie. Uiteindelijk werd de divisie die filmrolletjes voor het grote publiek maakte, verkocht. Maar er zijn nog traditionele filmactiviteiten in het bedrijf, bijvoorbeeld voor medische beeldvorming.

30/04/2015: Sociale benchmarking van ondernemingen
Jaarlijks publiceert Trends /Tendances een Top 30.000 waarin volgens diverse economische criteria, lijsten worden gepubliceerd van ondernemingen die op een of ander kenmerk uitblinken. Het geheel is ook een vorm van benchmark waarbij ondernemingen hun economische prestaties volgens bepaalde criteria kunnen vergelijken met de rest van de sector of nabije concurrenten. Het ACV deed een gelijkaardige oefening met de klemtoon op sociale en syndicale criteria. Gebruik de tool die ACV ontwikkelde en kijk hoe jouw bedrijf scoort (voor ACV-leden).

27/03/2015: Syndicale premie Chemie
Attesten syndicale premie voor de scheikunde zijn door het fonds van bestaanszekerheid verzonden naar alle arbeiders die in 2014 tewerkstelling hadden binnen paritair comité 116. Breng uw attest zo snel als mogelijk binnen bij het ACV of geef het aan één van onze afgevaardigden.
Vanaf 30 april 2015 zal de eerste betaling gebeuren van 110 euro. Op 1/10/2015 zal nog 25 euro worden betaald. De premie heeft dus een totale waarde van 135 euro.


05/03/2015: ACV OVERHANDIGT OPEN BRIEF AAN DIRECTIE
De ingrepen op onze sociale voordelen en het verwaarlozen van het Agfa-Gevaert-patrimonium zijn maatregelen die op korte termijn misschien het gevoel gaven dat we bespaarden. Maar alle verborgen kosten en de meeruitgaven die nodig zijn om situaties recht te trekken, beginnen we vandaag pas te voelen. Als we dan nog eens alle onrechtstreekse kosten en rendementsverliezen zien, moeten we vaststellen dat dit zo niet verder kan.


18/02/2015: Innovatie centraal in de chemiesector
Op het paritair comité van de scheikunde werd woensdagmorgen 18/2 een CAO getekend die innovatie in de sector onderdeel maakt van het sociaal overleg.
>> Lees meer (bericht essenscia)Meer info en nieuws kan u terugvinden op NIEUWS AGFA!
Laatste Update: 
20/06/2015


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu