ACV Agfa

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom bij ACV Agfa-Gevaert

Agfa-Gevaert is een fotografisch multinational met hoofdhuis gevestigd in Mortsel.
De laatste jaren is het bedrijf ingrijpend in transformatie van een klassiek fotobedrijf naar een digitale onderneming. Hierdoor wordt de analoge filmproductie stelselmatig afgebouwd! Het is positief dat de onderneming de boot niet heeft gemist zoals concurrent Kodak.

In 2005 werd de distributie (Gev. 8) verkocht aan de logistieke firma Essers. Volgens Agfa behoort de logistiek niet meer tot de kerntaken van Agfa.
Eind 2006 werd duidelijk dat Agfa zich in drie aparte entiteiten wil opsplitsen. Volgens de directie een noodzakelijkheid, voor velen een geldkwestie en onnodig! Op een aantal stappen is het management voor een stuk terug gekomen, maar de divisies werden wel opgeslitst!
Sinds enkele jaren is er nog voor niets geld, vele zaken uit het verleden werden teruggeschroefd of geschrapt. De afbraakpolitiek op sociaal vlak heeft eind februari 2014 de aanleiding gegeven voor een lange en harde staking.

De productie arbeiders zitten momenteel allemaal onder "AGFA Materials".


Agfa-Gevaert N.V.

Septestraat 27
B-2640 Mortsel
website Agfa: www.agfa.com                                                     

Secretaris Agfa-Gevaert: Paul Schoeters
Informatieblad ACV Agfa
Klik hier en stuur ons uw bericht!
RSS Feed: Klik op het RSS icoon om de app te installeren op je smartphone.

Geef onze website www.acvagfa.be in en ontvang een bericht bij nieuws op jouw Smartphone.
05/02/2021: RESPECT VOOR WERKNEMERS, OOK IN TIJDEN VAN CORONA!
Het keurslijf van 0,4% maakt loononderhandelingen onmogelijk. De loonwet van 1996 – verstrengd in 2017 – legt de evolutie van de lonen vast. Deze wet staat echter volledig haaks op de werkelijkheid!
Tegelijk azen werkgeversorganisaties op structurele hervormingen: meer flexibiliteit, minder loon, langer werken en minder sociale zekerheid.
Dat Covid-19 een impact heeft gehad op het economisch leven is een feit. Er zijn echter verschillen van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf. Net daarom willen wij een indicatieve marge zodanig dat we in vrijheid over de beste loonsverhogingen kunnen onderhandelen. Investeringen en koopkracht zijn trouwens net essentieel voor een snel en structureel economisch herstel.

Vakbonden eisen daarom:
  • een evenwichtig en eerlijk IPA,
  • het schrappen van de loonnorm en een substantiële verhoging van de lonen,
  • degelijke eindeloopbaanregelingen, o.a. via SWT en andere voorzieningen,
  • collectieve arbeidsduurvermindering om jobs te redden,
  • werkbaar werk.
#Werknemers verdienen respect!
Pamflet Vakbonden!
21/01/2021: Agfa gaat weer activiteiten opsplitsen
Agfa-Gevaert gaat haar afdeling van de digitale drukplaten reorganiseren. Van een verkoop is nog niet meteen sprake, en voor de werknemers lijkt er nu voorlopig weinig te veranderen. Maar het is een zoveelste opslitsing binnen de groep die in het verleden steeds de aanleiding was om de activiteit te kunnen verkopen.
23/11/2020: Eindejaarspremie

Heb je tussen 1 juli 2019 en 30 juni 2020 minstens 65 dagen als interim gewerkt in het stelsel van 5 dagen per week of minstens 494 uur:

  • Je ontvangt in de week van 7 december automatisch een formulier of premiedocument van het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten
  • Onderteken dit formulier en bezorg het zo snel mogelijk aan je ACV-afgevaardigde of ACV-dienstencentrum (brievenbus)

Je ontvangt een eindejaarspremie! Deze bedraagt 8,33% van je brutoloon.
ACV-lid? Dan ontvang je ook een syndicale premie van 104 euro!
Lang ziek geweest en veel vragen? Klik hier!
Geef je carrière een vliegende start met ACV GO
23/11/2020:
Het coronavirus houdt ons nog wat langer 'in ons kot' dan we gehoopt hadden. Eind vorige maand werden nieuwe strenge maatregelen van kracht die nog minstens tot het einde van deze maand ons leven en onze job bepalen. De covid-statistieken zijn intussen op de goede weg en een vaccin komt ook in zicht, maar het ziet er nog niet naar uit dat de maatregelen snel terug versoepeld zullen worden. De federale regering heeft daarom een reeks bijkomende steunmaatregelen voorzien voor bedrijven, zelfstandigen, werknemers en kwetsbare groepen.
Zo is de verbeterde regeling voor tijdelijke werkloosheid veralgemeend naar alle sectoren en bedrijven. Ook de verbeterde regeling voor ziekte-uitkeringen werd verlengd. Corona-werkloosheid wordt uitgebreid naar ouders met kinderopvangproblemen door de sluiting van school of crèche. En ter vervanging van verminderde eindejaarspremies voorziet de RVA een compensatie.
Voor de meest kwetsbare groepen wordt een bijkomende maandelijkse premie van 50 euro voorzien. Mondmaskers en handgels worden goedkoper door een verlaging van de btw op die producten.
En zo is er nog wel wat meer. Het ACV heeft alle nieuwe maatregelen handig en overzichtelijk bij elkaar gezet op www.hetacv.be/coronavirus.
Sector Chemie
Laatste Update:
16/02/2021


ACV BIE Agfa-Gevaert N.V.
Septestraat 27 - 2640 Mortsel
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu